Season 5 banner

Hemen ?cretsiz Oyna

Mega Ma?aza Stratejik Konumu tekrar Call of Duty?: Warzone? arenas?nda! ?rzikistan'da S?n?rl? süreli Dirili? Moduna ev sahipli?i yapacak bu ma?aza ??lg?nl???nda rakiplerle ?arp??! Her tak?m?n ?dül Av? alaca?? ve kendilerinden birinin de hedef olaca?? ?dül Av? Yar??mas? A??k Etkinli?inde dü?manla yüzle?!

Drop in Anywhere

Call of Duty: Warzone Mobile delivers real Call of Duty action with more real players. Free to play!

Drop in Anywhere

Call of Duty: Warzone Mobile delivers real Call of Duty action with more real players. Free to play!

Daha fazla bilgi edin

QR Code

Hemen ?cretsiz ?ndir

Urzikstan Superstore POI key art

Harita Güncellemeleri

?rzikistan Mega Ma?aza Stratejik Konumu

Reyon 9'u temizle! Oyuncular?n ?ok sevdi?i Mega Ma?aza, ?rzikistan'a geliyor! Kurbanl?klar indirime girdi! Al??veri? sepetlerinizi geri b?rakmay? unutmay?n!

HER YERDE SEV?YE ATLA

Birle?ik Call of Duty teknolojisinden gü? alan Call of Duty?: Warzone? Mobile ?apraz Teknolojisiyle oyuncular:? ? ?

  • Payla??ml? Silahlar ve Operat?rlerine seviye atlatabilecekler ?
  • Payla??ml? Sava? Bileti DP'si kazanabilecekler ?
  • Payla??ml? ilerleme kaydedebilecekler ?


Call of Duty?: Modern Warfare? III (ayr?ca sat?l?r) ve Call of Duty?: Warzone? (ayr?ca indirilir) arenalar?nda payla??ml? ilerle!

Call of Duty: Warzone Mobile ile her yerden aksiyona dal

Call of Duty: Warzone Mobile daha fazla ger?ek oyuncuyla ger?ek Call of Duty aksiyonunu sunuyor. ??kt?!?

Season 5 BlackCell

Karanl?k Birlik

Karanl?k Birlik sat?n alarak Karanl?k Birlik Sekt?rüne ve toplamda 7.000 COD Puan?ndan daha fazla de?ere sahip ganimetlere* an?nda eri?im sa?la.

*Karanl?k Birlik Sekt?r de?eri ma?azadaki muadil paketlerin de?erine g?re hesaplanm??t?r.?

Get The Battle Pass

Sava? Biletini Al

Yepyeni 5. Sezon Sava? Biletini sat?n al ve seviye atlad?k?a 1.400 CP'yi geri kazanma ?ans? yakala. Geri kazand???n CP'leri takip eden sezonun Sava? Biletini sat?n almak i?in kullanarak aksiyona kald???n yerden devam et!

?ndeki yol

<p>5. SEZON 24 TEMMUZ'DA! CALL OF DUTY? MWIII | Warzone Logolar? 5. Sezon Anahtar G?rsel CALL OF DUTY?: WARZONE? HAR?TA G?NCELLEMELER? Mega Ma?aza Stratejik Konumu ?rzikistan MODLAR Mega Ma?aza'da Dirili? ?rzikistan Nihai Dirili? Uyan?? Adas? Bu Sezon OYUN ?ZELL?KLER? Tekrar Mevzilendirme Dron ??aret?isi Saha Deste?i ?dül Av? Yar??mas? Dirili? Se?kin Kontratlar Bu Sezon Ke?if U?u?u A??k Etkinli?i Bu Sezon MODERN WARFARE? III HAR?TALAR Bal?k?? ?skelesi 6'ya 6 Avlu 6'ya 6 Hücre Gemisi Varyant 6'ya 6 Tonoksit Varyant 6'ya 6 D?vmeci Varyant 6'ya 6 Bu Sezon MWZ Son Hik?ye G?revi Bu Sezon Yeni Karanl?k Eter Yar??? Bu Sezon Yeni Gizli ?emalar Bu Sezon MODLAR Kafesli ?lüm Ma?? E?lence COD Sava???s? Oltalama Bu Sezon Paintball Bu Sezon ??z ya da Yok Et Bu Sezon YEN? EK?PMAN EMP Bombas? S?LAHLAR, OPERAT?RLER VE D??ER S?RPR?ZLER YEN? S?LAHLAR Yeni Taarruz Tüfe?i Sava? Bileti Statik-HV Sava? Bileti M?zrak Sava? Bileti Bu Sezon Tork 35 Bu Sezon YEN? OPERAT?RLER VE G?R?N?MLER Valeria Sava? Bileti Rhea Ripley Sava? Bileti Ivan Sava? Bileti KARANLIK B?RL?K Analist ETK?NL?KLER Eko Endo Fethi Ba?lad?! Vah?i Ya?am Serisi! Bu Sezon Duygu Yüklü Bu Sezon WWE Cody Rhodes Rey Mysterio WWE Yaz D?vü?leri Etkinli?i ?OK G?ZL? Bu Sezon YEDEK MOD?F?KASYON PAR?ALARI Derecelendirme Logosu Ricochet Anti-Cheat Logosu ?2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, CALL OF DUTY WARZONE ve RICOCHET ANTI-CHEAT; Activision Publishing, Inc. ?irketinin ticari markalar?d?r. Di?er tüm ticari markalar ve ticari adlar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Tüm Haklar? Sakl?d?r. Tüm WWE ticari markalar?, logolar? ve telif haklar?, WWE ve ba?l? kurulu?lar?n ?zel mülkiyetindedir. Di?er tüm ticari markalar ve ticari adlar, logolar ve telif haklar?, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. ? 2024 WWE. Tüm Haklar? Sakl?d?r.</p>

The Software License and Service Agreement will be updated. Please follow this link [https://www.activision.com/legal/ap-eula] in order to see these changes.

news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news
news