Modern Warfare III Logo

Wciel si? w kapitana Price'a lub Makarowa, wyposa? si? w nowe skarbce broni FATE,?
?pomiń 50 poziomów w sezonie 01 i nie tylko.

Wciel si? w kapitana Price'a lub Makarowa, wyposa? si? w nowe skarbce broni FATE,?
?pomiń 50 poziomów w sezonie 01 i nie tylko.

Kup gr?

* Na podstawie sugerowanej ceny detalicznej. U wybranych sprzedawców.?

Umowa licencyjna na oprogramowanie i Umowa o ?wiadczenie us?ug zostan? zaktualizowane. Aby zobaczy? te zmiany, nale?y klikn?? ??cze [https://www.activision.com/pl/legal/ap-eula].